Bezpečnosť IoT: 4 kroky k bezpečnejšie pripojenej kancelárii

IoT bezpečnostný report

Bezpečnosť IoT: 4 kroky k bezpečnejšie pripojenej kancelárii

Internet vecí, big data a počítačová kriminalita mohli byť predmetom mnohých nedávnych správ. Otázka bezpečnosti informácií a údajov sa ale stala oveľa rôznorodejšou a komplexnejšou. Situácia sa ďalej komplikuje zmenami a prísnejšími regulačnými opatreniami.

Vyváženosť nákladov, zložitosť a ochrana podnikania, ktoré sa čoraz viac digitalizuje, pritom stále používa tlačené dokumenty, je neustálym problémom pre organizácie všetkých štruktúr a veľkostí.

Stiahnite si správu spoločnosti Canon o rastúcej hrozbe, ktorá prichádza so zmenou kancelárskych prostredí a riadením zložitých štruktúr prepojených osôb a zariadení. Dozviete sa o krokoch, ktoré môžete podniknúť na ochranu vašej firmy.

Stáhněte si zprávu společnosti Canon o vyvíjející hrozbě, která přichází s rozvojem kancelářských prostředí a řízením složité struktury vzájemně propojených osob a zařízení, abyste se dozvěděli o krocích, které můžete podniknout k ochraně vašeho podnikání.

4 kroky k bezpečnejšie pripojenej kancelárii

Stiahnite si Bezpečnost IoT: 4 kroky pre bezpečne pripojené kancelárie

Zabezpečte svoje kancelárske prostredie spojené s IoT proti vznikajúcim hrozbám s našou správou o bezpečnosti na pracovisku.

Stiahnutie PDF

Diskutujte s Canon

Zistite ako vám môže Canon pomôcť k bezpečnejšie pripojenej kancelárii.

Buďme v kontakte